یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰
سبد خرید
علاقه مندی ها ( 0 )
 
سبد خرید
سبد خرید ( 0 )
 
صفحه اصلی
درباره رام گل
پیگیری سفارشات
اخبار و مقالات
نحوه ارسال
تماس با ما
گياهان مناسب براي مناطق داراي آلودگي هوا

لیست گياهان مناسب براي مناطق داراي آلودگي هوا

آلودگي هوا، يكي از معضلات محيط زيست شهري است كه محدوديت هايي را براي رشد گياهان ايجاد ميكنـد.

گیاهان در برابر آلودگی هوا

گياهـاني كـه در زیر معرفي شده اند به عنوان گیاهان مناسب برای ایجاد فضای سبز در محوطه سازیها، توانايي مقابله با اين مشكل را دارند.

به ترتیب: نام علمی -  نام فارسی -  بافت -  فرم - رنگ - پراکنش جغرافیایی

1- hybrida Azalea -  آزاليا -  - نرم تا - متوسط -  پهن گسترده  -  سبز تيره - هيركاني - زاگرسي - ايران و توراني

2 -  grandiflora Abelia - آبليا - متوسط تا نرم - كروي - سبز تيره - ايران و توراني

3 -  alba Abies - نراد - متوسط - هرمي مخروطي - سبز درخشان - هيركاني - زاگرسي

4 -  nilotica Acacia - چش - نرم - پهن گسترده - سبز معمولي - خليج عماني

5 -  cappadocicum Acer - شيردار - زبر - بيضي - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني

6 -  negondo Acer - افرا سياه - متوسط - كروي - سبز روشن - ارسباراني- ايران و توراني - زاگرسي

7 -  Thunb palmatum Acer - افراي ژاپني - نرم تا متوسط - پهن - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي

8 -  platanus-pseodo Acer - افراي شبه چناری - متوسط - پهن - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي

9 -  saccharinum Acer - افراي نقره ای - متوسط - بيضي - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي

10- Aesculus Hippocastanum - شاه بلوط هندی - متوسط - تا زبر- كروي - سبز - تيره - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

11 -   Aesculus parviflora  - نوعي شاه بلوط هندی قرمز -  زبر - بيضي -  سبز روشن - هيركاني- زاگرسي - ايران توراني

12 -  altissima Ailanthus - عرعر - زبر-  بيضي گرد - سبز تيره - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

13 -  julibrissin Albizzia - گل ابريشم - زبر - پهن - سبز روشن - - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

14 -  tristiz alba Salix - فك - متوسط  -  مجنون - سفيد - ايران و توراني - زاگرسي

15 -  babylonica Salix - بيد مجنون - نرم  تا - متوسط - مجنون - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

16 -  indica Tamarindus - تمر - نرم - كشيده - سبز روشن - خليج عماني

17 -  begoniifolia Tilia - نمدار - متوسط - كروي گسترده - سبز تيره - هيركاني

18 -  glabra Ulmus - ملچ - نرم - بيضوي - سبز تيره - هيركاني- ارسباراني

19 -  minor Ulmus - اوجا - متوسط -  بيضوي - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

20 -  parvifolia Ulmus - نارون چيني - نرم - كروي - سبز - درخشان - ارسباراني - زاگرسي

21 -  umbraculifera Ulmus - نارون چتري - متوسط - كروي - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

22 -  christi spina Ziziphus - كنار - متوسط - كروي - سبز درخشان - خليج عماني

23 -  lebbeck Albizzia - برهان - متوسط - كروي - سبز روشن - خليج عماني

24 -  subcordata Alnus - توسكا ييلاقي - متوسط - بيضي سبز تيره - هيركاني

25 -  lycioides Amygdalus - تنگرس - متوسط - پهن  و كوتاه - سفيد ايران و توراني - زاگرسي

26 -  orientalis Amygdalus - ارژن - متوسط - گلداني - نقره اي تا كبود - ايران و توراني - زاگرسي

27 -  scoparia Amygdalus - بادامك - متوسط - كروي - گاهي گلداني - سبز كبود - ايران و توراني - زاگرسي

28 -  indica Azadirachta - چريش - متوسط - كروي - گسترده - - سبز روشن - خليج عماني

30 -  gagnepainii Berberis - زرشك سياه - نرم تا متوسط - كروي - سبز مات ارسباراني - ايران و توراني

31 -  ottawensis Berberis - زرشك قرمز - نرم تا متوسط - پهن - گسترده - قرمز هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

32 -  thunbergii Berberis - زرشك ژاپني - نرم تا متوسط - بيضي سبز گاهي ارغواني هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

33 -  pendula Betula - توس - نرم تا متوسط - بيضي سبز درخشان - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

34 -  foridus Calycanthus - گل شرابي - زبر تا متوسط - كروي - سبز تيره - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

35 -  japonica Camellia - كامليا - متوسط تا زبر - پهن - گسترده - هيركاني

36 -  sasanqua Camellia - كاملياي پاييزي - متوسط - بيضي هيركاني

37 -  betulus Carpinus - ممرز - نرم - بيضوي كشيده - سبز تيره - هيركاني

38 -  sativa Castanea - شاه بلوط - متوسط تا زبر - كروي - نا بيضوي هيركاني

39 -  bignonioides Catalpa - جوالدوز - زبر - پهن - سبز روشن - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

40 -  atlantica Cedrus سدر اطلس - نرم - هرمي با شاخه هاي سبز روشن گاهي تيره - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

41 -  deodara Cedrus - سدر دئودرا - نرم - هرمي با شاخه هاي سبز روشن - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني پيكاني

42 -  libani Cedrus - سدر لبنان - نرم - هرمي - سبز تيره - يا روشن - ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

43 -  australis Celtis - داغداغان - متوسط - بيضوي - سبز تيره - هيركاني

44 -  caucasica Celtis - تاغ - متوسط - كروي - پهن - سبز تيره - ارسباراني- ايران و توراني - زاگرسي

45 -  mahaleb Cerasus - محلب - متوسط - بيضوي سبز روشن - ايران و توراني - زاگرسي

46 -  siliquastrum Cercis - ارغوان - متوسط تا زبر - برگها كبود گل ارغواني - ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

47 -  lawsoniana Chamaecyparis - شبه سرو لاوسون - متوسط - هرمي - سبز روشن - هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

48 -  praecox Chimonanthus - گل يخ - زبر - كروي - زرد ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

49 -  erecta Conocarpus - كنوكارپوس - متوسط - هرمي - سبز درخشان - خليج عماني

50 -  mas Cornus - زغال اخته - متوسط - كروي - سبز هيركاني -زاگرسي ارسباراني

51 -  avellana Corylus - فندق - متوسط تا زبر - كروي - سبز تيره - ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

52 -  frigida Cotoneaster - شير خشت درختي - نرم تا متوسط - رزت ارسباراني زاگرسي - ايران و توراني

53 -  horizaentalis Cotoneaster - شيرخشت - نرم - پهن - گسترده - سبز تيره - ارسباراني زاگرسي - ايران و توراني

54 -  lavallei Crataegus - زالزالك - متوسط - پهن - گسترده - خاكستري ارسباراني زاگرسي

55 -  microphylla Crataegus - سرخه وليك - نرم تا متوسط - پهن - سبز روشن - هيركاني

56 -  arizonica Cupressus - سرو سيمين - متوسط - هرمي - آبي سبز هيركاني- ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني

 57 - .var s semperviren Cupressus fastigiata  - سرو شيراز - نرم - هرمي كشيده - سبز تيره - ارسباراني- هيركاني - ايران و توراني - زاگرسي

58 - .var sempervirens Cupressus Horizontali  - زربين   - نرم - هرمي - سبز تيره - ارسباراني- هيركاني - ايران و توراني - زاگرسي

59 -  sissoo Dalbergia - شيشم - متوسط - كشيده - سبز روشن - خليج عماني

60 -  regia Delonix - مشعل جنگل - نرم - كروي - سبز روشن - خليج عماني

61 -  pungens Elaeaganus - سنجد خاردار - متوسط - پهن - سبز درخشان - گاهي روشن - زاگرس - ايران و توراني

62 -  umbellata Elaeaganus - سنجد زينتي - متوسط - پهن - سبز زاگرس - ايران و توراني

63 -  Japonica Eriobotrya - ازگيل ژاپني - زبر - كروي - سبزدرخشان - هيركاني-زاگرسي ارسباراني

64 -  camaldulensis Eucalyptus - اكاليپتوس - زبر - كشيده - سبز كبود - خليج عماني

65 -  rudis Eucalyptus - اكاليپتوس - متوسط - پهن - سبز تيره - زاگرسي - ايران و توراني

66 -  japonica Evonynus - شمشاد ژاپني - متوسط - عمودي متراكم - سبز درخشان - هيركاني- اريباراني - ايران و توراني - زاگرسي

67 -  kiutschovica Evonynus - شمشاد پيچ - متوسط تا زبر - پهن - گسترده - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني

68 -  vulgaris Evonynus - شمشاد معمولي - متوسط - عمودي متراكم - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني

69 -  orientalis Fagus - راش - متوسط - بيضوي كشيده - سبز درخشان - هيركاني

70 -  pendula. var sylvatica Fagus - راش مجنون - متوسط - مجنون - بنفش هيركاني

71 -  sellowiana Feijoa -فوجیوا (فی جوآ )- متوسط - كپه اي گسترده - سبز درخشان - هيركاني

72 -  carica Ficus - انجير - زبر - پهن - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

73 -  religiosa Ficus - انجير معابد - زبر - كروي - گسترده - -سبز درخشان - خليج عماني

74 -  simplex Firmiana - سيدالاشجار - زبر - كروي - سبز درخشان - هيركاني - زاگرسي - ايران و توراني

75 -  excelsior Fraxinus - ون - متوسط - پهن - سبز تيره - هيركاني

76 -  rotundifolia Fraxinus - زبان گنجشك - متوسط - پهن - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

77 -  jasminoides Gardinia - گاردنيا - متوسط - كروي - رنگارنگ هيركاني

78 -  biloba Ginkgo - ژينكيو - متوسط - هرمي - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

79 -  triacanthos Gleditsia - ليلكي آمريكايي - نرم - پهن - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

80 -  macrophylia Hydrangea - هورتانسيا - زبر - عمودي باز - سبز روشن - هيركاني

81 -  patulum Hypericum - گل راعي - متوسط تا زبر - پهن - گسترده - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

82 -  chinensis Juniperus - اُرس معطر - نرم - پهن - گسترده - زرد طلايي ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

83 -  Heitii. .var chinensis Juniperus - اُرس كوچك - نرم تا متوسط - پهن - گسترده - زرد طلايي ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

84 -  communis Juniperus - پيرو - نرم - گسترده - سبز روشن - هيركاني- ارسباراني

85 -  excelsa Juniperus - اُرس - نرم - پهن - سبز روشن - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

86 -  paniculata Koelreuteria - باران طلايي - متوسط - پهن - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

87 -  anagyroides Laburnum - درخت پروانه - متوسط - بيضي پهن - سبز خاكستري ايران و توراني

88 -  indica Lagerstroemia - توري - متوسط - كروي - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

89 -  officinalis Laurocerasus - جل - متوسط - گسترده كم ارتفاع - سبز درخشان - هيركاني

90 -  japonicum Ligustrum - برگ نو ژاپني - زبر تا متوسط - پهن - گسترده - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

91 -  lucidum Ligustrum - برگ نو درختي - زبر - پهن - گسترده - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

92 -  styraciflua Liquidambar - عنبر سائل - متوسط تا زبر - بيضي - سبز درخشان - هيركاني

93 -  tulipifera Liriodendron - لاله درختي - متوسط تا زبر - پهن - سبز روشن - هيركاني - ايران و توراني

94 -  grandiflora Magnolia ماگنوليا ي سفيد - زبر - بيضي - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

95 -  soulangeana Magnolia - ماگنولياي بنفش - متوسط تا زبر - پهن - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

96 -  aquifolium Mahonia - ماهونيا - متوسط - عمودي - سبز درخشان - ايران و توراني

97 -  orientalis Malus - سيب زينتي - متوسط - پهن - گسترده - سبز درخشان - ارسباراني - زاگرسي

98 -  azedarach Melia - زيتون تلخ - متوسط - كروي - سبز نقره اي هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

99 -  alba Morus - توت سفيد - متوسط تا زبر - پهن - سبز روشن تا متوسط - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

100 -  pendula alba Morus - توت مجنون - متوسط تا زبر - مجنون - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

101 -  nigra Morus - شاه توت - متوسط تا زبر - پهن - گسترده - سبز تيره - زاگرسي - ايران و توراني

102 -  communis Myrtus - مورد - متوسط - پهن - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

103 -  ritchieana Nannorrhops - نخل ايراني - زبر - قوسي كپه اي - سبز تيره - خليج عماني

104 -  oleander Nerium - خرزهره - متوسط - كروي - سبز تيره - زاگرسي - خليج عماني

105 -  aculeata Parkinsonia - درمان عقرب - نرم - كروي - سبز روشن - خليج عماني

106 -  abies Picea - نوئل - متوسط - مخروطي - سبز تيره - هيركاني- ارسباراني -زاگرسي - ايراني وتوراني

107 -  eldarica pinus - كاج تهران - متوسط - هرمي تا استوانه اي - سبز تيره - ارسباراني- ايران و توراني - زاگرسي

108 -  mugo Pinus - كاج مشعلي - متوسط - هرمي - سبز روشن - زاگرسي - ايراني توراني

109 -  sylvestris Pinus - كاج جنگلي - متوسط - هرمي - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

110 -  thunbergii Pinus - كاج سياه ژاپني - متوسط - مخروطي - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

111 -  atlantica Pistacia - بنه - زبر - پهن - سبز تيره - ايران و توراني - زاگرسي

112 -  vera Pistacia - پسته - زبر - پهن - سبز تيره - ايران و توراني - زاگرسي

113 -  tobira Pittosporum - ميخك زينتي - متوسط - پهن گسترده - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني- ايران و توراني

114 -  occidentalis Platanus - چنارآمريكايي - زبر - كروي تا هرمي - سبز نقره اي - زاگرسي - ايران و توراني

115 -  orientalis Platanus - چنار زبر - كروي تا هرمي - سبز نقره اي هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

116 -  alba Populus - سپيدار - متوسط - عمودي - سبز خاكستري - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

117 -  olivier euphratica Populus - پده - متوسط - مخروطي - سبز روشن - ارسباراني- زاگرسي - ايران و توراني - خليج عماني

118 -  nigra Populus - تبريزي - متوسط - عمودي - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

119 -  cineraria Prosopis - كهور ايراني - نرم - مجنون - سبز كبود - خليج عماني

120 -  juliflora Prosopis - سمر - نرم - پهن و گسترده - سبز روشن - خليج عماني

121 -  pendula. var subhirtella Prunus - آلوي مجنون - نرم - مجنون - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - ايران و توراني (كوهستاني)

122 -  coccinea Pyracantha - شيرخشت آتشي - نرم تا متوسط - پهن - گسترده - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

123 -  pendula var salicifolia Pyrus - گلابي مجنون - متوسط - مجنون - سبز درخشان - ايران و توراني (كوهستاني)

124-  alba Quercus - بلوط سفيد - متوسط تا زبر - پهن - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي

125 -  Brantii Quercus - بلوط ايراني - متوسط - كروي - پهن - سبز مات زاگرسي - ايران و توراني

126 -  castaneifolia Quercus - بلند مازو - زبر - بيضوي - سبز معمولي - هيركاني

127 -  robur Quercus - بلوط قرمز - متوسط - پهن - سبز مات - ارسباراني- زاگرسي

128 -  coriaria Rhus - سماق - زبر - پهن - سبز مات - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

129 -  typhina Rhus سماق - زبر - كروي - پهن - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

130 -  pseudoacacia Robinia - اقاقيا - نرم تا متوسط - پهن - گسترده - سبز تيره - ايران و توراني

131 -  tristiz alba Salix - فك - متوسط - مجنون - سفيد ايران و توراني - زاگرسي

132 -  babylonica Salix بيد مجنون  - نرم تا متوسط - مجنون - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

133 -  pendula. var purpurea Salix - سرخ بيد - نرم تا متوسط - مجنون - سبز روشن - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

134 -  junceum Spartium - طاووسي - متوسط - قوسي نا منظم - سبز - هيركاني - زاگرسي - ايران توراني

135 -  crenata Spiraea - اسپيره - نرم - گلداني - سبز خاكستري - هيركاني - ارسباراني

136 -  persica Syringa - ياس بنفش ايراني - متوسط - پهن - گسترده - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

137 -  vulgaris Syringa - ياس بنفش - متوسط تا زبر - گسترده  نامنظم - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

138 -  indica Tamarindus - تمر - نرم - كشيده - سبز روشن - خليج عماني

139 -  stricta Tamarix - گز - متوسط - كشيده - سبز تيره - خليج عماني

140 -  baccata Taxus - سرخدار - متوسط - گسترده  نامنظم - سبز درخشان - هيركاني - ارسباراني

141 -  orientalis Thuja - سرو خمره اي - نرم - هرمي - سبز تيره - ارسباراني- هيركاني - ايران و توراني - زاگرسي

142 -  begoniifolia Tilia - نمدار - متوسط - كروي - گسترده - -سبز تيره - هيركاني

143 -  glabra Ulmus - ملچ - نرم - بيضوي - سبز تيره - هيركاني- ارسباراني

144 -  pendula. var glabra Ulmus - نارون مجنون - نرم - مجنون - سبز درخشان - ارسباراني - زاگرسي

145 -  minor Ulmus - اوجا - متوسط - بيضوي - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

146 -  parvifolia Ulmus - نارون چيني - نرم - كروي - سبز درخشان - ارسباراني - زاگرسي

147 -  umbraculifera Ulmus - نارون چتري - متوسط - كروي - سبز تيره - هيركاني - ارسباراني - زاگرسي - ايران و توراني

محوطه سازی و طراحی فضای سبز

 
logo-samandehi
گروه بندی محصولات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدیدترین اخبار
اولین نفری باشید که مطلع می شوید
گواهینامه ها
بانک ملت logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به رام گل می باشد و هرگونه کپی پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت : ایران طراح